• Solom, Sollentuna Kommun

Personlig assistans för barn och unga

Familjer med barn som har omfattande funktionsnedsättning och assistansbehov ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt. Vi erbjuder personlig assistans med garanterad kontinuitet i det stöd som ges för att skapa trygghet för individen och närstående.

Inflytande och medbestämmande

Som kund hos oss får du en personlig kontakt som ansvarar för din personliga assistans. Det är viktigt för oss att du i största möjliga utsträckning har inflytande och medbestämmande över de insatser som ges:
– vem som anställs som assistent
– när assistans behövs
– hur assistansen ska utföras

Vi tar ett professionellt arbetsgivaransvar för dina assistenter

Våra medarbetare är en viktig investering för att din assistans ska fungera. Vi vill att yrket personlig assistent ska vara ett attraktivt yrke där man utvecklas och vill vara kvar.

Vi ansvarar för arbetsledning, rekrytering, lönesättning, schemaläggning, samt åtgärder för att tillgodose kraven på god arbetsmiljö för assistenterna. Vi tillämpar gällande lagar och avtal. Vi har tydliga anställningsrutiner och introduktioner och ser till att assistenterna kontinuerligt får kompetensutveckling.

Ansökan

Personlig assistans söks hos kommunens LSS-handläggare, som i avvaktan på försäkringskassans beslut gör en preliminär utredning. Man kan också välja att söka direkt hos försäkringskassan.

Efter beslut väljer du utförare. Den assistansberättigade kan också få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare.

Oavsett vilken form som väljs ska man alltid kunna påverka när, hur och av vem man får stöd. Det är de individuella behoven och önskemålen som ska styra.

Kontakta oss redan idag, så hör vi av oss så snart som möjligt!
Kontaktformulär