• Solom, Sollentuna Kommun

Kontaktperson

Kontaktperson

En kontaktpersons uppgift är att vara en medmänniska, med tid och intresse för att ge stöd åt en ung person med funktionsnedsättning.

Syftet är att:

  • bryta isolering
  • erbjuda samvaro och motivera till aktiviteter på fritiden
  • uppmuntra till att ta egna initiativ för att nå stärkt självkänsla och självständighet

Kontaktpersonen kan du se som en vän, någon att träffa, prata med och göra aktiviteter tillsammans med.

Tillsammans med dig går vi igenom biståndsbeslutet och dina önskemål. Därefter rekryterar vi kontaktpersonen. Personen ska ha ett stort engagemang och intresse av människor. Det bör inte vara en anhörig eller närstående. Vi tar referenser och uppgifter ur polisens belastningsregister. Kontaktpersonen har ingen anställning utan har ett uppdrag. Uppdraget innebär att kontaktpersonen har tystnadsplikt. Du får träffa och själv bedöma om du vill tacka ja till kontaktpersonen.

Du och kontaktpersonen har stor frihet att själva komma överens om hur era träffar ska se ut när det gäller innehåll och tidpunkt samt hur ni upprätthåller kontakten däremellan.

Vi arbetar för att du ska bli mer än nöjd och uppleva att vi har ett stort engagemang och ett professionellt bemötande.