• Solom
  • Solom
  • Solom

Vetevägen 2

Vetevägens gruppbostad består av 4 lägenheter, i ett hus på 440kvm, med tillgång till ett stort gemensamhetsutrymme. Boendet ligger i ett lugnt villaområde i närheten av Rotebro centrum, där det finns butiker, restauranger, vårdcentral och pendeltågsstation.

Målgrupp
Målgruppen är personer inom autismspektrat. Arbetssättet utgår ifrån Tydliggörande pedagogik där stödet anpassas utifrån varje individs behov och önskemål. Genom redskap som visuellt stöd och struktur i miljön ges möjlighet till de boende att förstå sin omvärld. Arbetssättet strävar efter så stor grad av självständighet, självbestämmande och delaktighet som möjligt.

Stöd och kompetens
Boende på Vetevägen erbjuds en stödperson som har ett särskilt ansvar för att den enskilde får rätt anpassat stöd. All personal har adekvat utbildning och/eller lång erfarenhet. Personalen får kontinuerligt fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning. Gruppbostaden är bemannad med en vaken- och en sovande jour.

Fritid
Fritiden utgår ifrån den enskildes intressen och behov. För att erbjuda ett brett och varierat urval av aktiviteter söker Vetevägens personal fortlöpande information via olika kanaler som internet och FUB. Uppskattade utflykter är bland annat musikevenemang, biobesök och museer.