• Solom, Sollentuna Kommun

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska ses som ett led i att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Servicen är individuellt utformad och ska tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturliv eller komma ut på en promenad.

Vi gör tillsammans en planering, en genomförandeplan, utifrån det aktuella biståndsbeslutet i syfte att på bästa sätt få insatsen att möta dina behov. Rekrytering av ledsagare gör vi tillsammans och viktigt är att du känner att det är en person som du kan känna dig trygg med. Vi har tydliga anställningsrutiner och uppdraget är förknippat med tystnadsplikt. SOLOM ombesörjer att ledsagaren får den introduktion och kompetensutveckling som krävs.

Vi har ett stort engagemang och ett professionellt bemötande i vårt sätt att arbeta.