• Solom, Sollentuna Kommun

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att barnet får tillsyn i hemmet eller ute i närområdet medan den övriga familjen får tid att ägna sig åt varandra eller göra egna aktiviteter. Avlösarservice ges till barn med en omfattande och varaktig funktionsnedsättning.

Tillsammans med er i familjen går vi igenom biståndsbeslutet och gör en genomförandeplan för hur insatsen ska genomföras på bästa sätt för er i familjen och för barnet. Det är viktigt att barnet i möjligaste mån är delaktig i planeringen av utförandet av insatsen.

I samråd med er i familjen rekryterar och anställer vi lämplig person, som ni kan känna er trygga med. Vi har tydliga anställningsrutiner som innebär referenstagning, uppgifter ur polisens belastningsregister och upplysning om tystnadsplikt samt ser till att avlösaren får den introduktion och kompetensutveckling som behövs.

Eftersom insatsen bygger på att det finns ett förtroende mellan familjen och den anställde har ni i familjen, i samråd med avlösaren, stor frihet att utforma tillsynen på bästa sätt när det gäller innehåll och tidpunkt. Ni kan själva med god framförhållning boka eller ändra tid i samråd med avlösaren.

Vi arbetar för att ni ska bli mer än nöjda och uppleva att vi har ett stort engagemang och ett professionellt bemötande.