• Solom, Sollentuna Kommun

Personal

Vi tar ett professionellt arbetsgivaransvar för dina assistenter och omfattas av kollektivavtal och ansvarsförsäkring. Vi har tydliga anställningsrutiner, introduktioner och vi ansvarar för arbetsledning, schemaläggning samt assistenternas arbetsmiljö. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och de får kontinuerlig utbildning för just dina behov.

I SOLOM är alla medarbetare del av ett viktigt utvecklingsarbete som stärker och utvecklar yrket som personlig assistent. Assistenten är en viktig resurs som gör skillnad för en annan människas liv.

All personal delges information om lagstiftningen kring tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att den anställde inte får röja uppgifter som berör den enskildes personliga förhållande, utan dennes medgivande.