• Solom
  • Solom
  • Solom

Sjöängens dagliga verksamhet

Vi erbjuder anpassad sysselsättning för dig med behov av en strukturerad miljö och tydliggörande kommunikation

Hos oss får du stöd grundat på dina förmågor och behov, enligt principerna för tydliggörande pedagogik och TEACHH.

Vår verksamhet riktar sig till dig som kommunicerar med hjälp av t.ex. föremål och bilder. Vi stödjer dig i din kommunikation och arbetar strukturerat för att göra omvärlden förståelig och hanterbar och vi försöker att hitta en bra balans mellan krav och förmåga.

Alla aktiviteter är förberedda utifrån dina individuella behov, intressen, förmågor och önskemål. Aktiviteterna sker i våra egna lokaler och i miljöerna runtomkring. Vi erbjuder fysisk aktivitet och legoarbete efter dina intressen och har även sinnesrum.

Fokus på kommunikation

Vi ser kommunikation som en viktig förutsättning för ökad självständighet och självbestämmande och därför är tydliggörande kommunikation kärnan i vårt arbete. Som stöd vid kommunikation använder vi oss av föremål, bilder, PECS, TAKK eller annan lösning utifrån dina behov.

Våra lokaler

Vi håller till i fina och ljusa lokaler i Norrviken, nära kommunikationer.
Lokalerna är mycket väl anpassade för individuella aktiviteter. Specifika
utrymmen som förtydligar aktiviteter finns, som t.ex. skaparrum, idrottssal, ADL-rum och kök och taktilrum.

Individuellt utformad arbetsdag

Arbetsdagen och aktiviteter utformas efter just dina behov och intressen. Alla som arbetar på Sjöängen har en egen dagsplanering som grundar sig på de aktiviteter man valt att jobba med. Vi tar till vara och stärker dina förmågor.

Genomförandeplan

I din genomförandeplan har vi tillsammans beskrivit vilka mål du vill nå. Tillsammans med dig hittar vi också det stöd som bäst passar din väg för att nå dina mål. Genom att fokusera på dina styrkor hittar vi vägar att arbeta med eventuella svårigheter.