• Solom
  • Solom
  • Solom

Sjöängens dagliga verksamhet

Sjöängen är en daglig verksamhet som erbjuder anpassad sysselsättning för dig med behov av tydliggörande i miljö och kommunikation.

Vi erbjuder ett stöd grundat på dina förmågor, behov och principerna för tydliggörande pedagogik.

Vår verksamhet riktar sig till dig som kommunicerar med hjälp av t.ex. föremål och bilder. Vi stödjer dig i din kommunikation och ser kommunikation som kärnan i vårt arbete.

Vi arbetar strukturerat för att göra omvärlden begriplig och hanterbar och vi försöker att hitta en bra balans mellan krav och förmåga. Alla aktiviteter är noggrant förberedda utifrån dina individuella behov, intressen och önskemål.

Aktiviteterna sker i våra egna lokaler och i miljöerna där verksamheten är belägen. Alla aktiviteter anpassas alltid efter dina förutsättningar, intressen och önskemål.

Vi vill att du ska ha förutsättningar att förstå, påverka och välja och på så sätt få vara huvudpersonen i ditt eget liv.

Några exempel på aktiviteter som erbjuds på Sjöängens dagliga verksamhet:

  • Fysisk aktivitet – efter dina intressen
  • Legoarbeten – efter dina intressen
  • ADL aktiviteter baserade på egna intressen t.ex.  laga mat, städa, duka
  • Upplevelse- och sinnesrum t.ex. vita rummet