• Solom
  • Solom

Rotsundagårdsvägen 8

En gruppbostad som består av 5 lägenheter, samtliga med balkong eller uteplats. Alla lägenheter ligger i anslutning till gemensamhetsutrymmen. Hiss finns i huset. Boendet ligger i ett lugnt område med närhet till natur och strövområden. Det är ca 5 min till Rotebro pendeltågsstation där det bland annat finns livsmedelsbutik, restauranger och vårdcentral.

Målgrupp
Målgruppen är personer med utvecklingsstörning, flerfunktionsnedsättning och stort omvårdnadsbehov. Arbetssättet utgår ifrån tydliggörande pedagogik där stödet anpassas utifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med att stödja och uppmuntra kommunikation t.ex. genom användning av bilder eller kroppsnära kommunikation.

Stöd samt kompetens
Boende på Rotsundagårdsvägen erbjuds en stödperson som har ett särskilt ansvar för att den enskilde får rätt anpassat stöd. All personal har adekvat utbildning och/eller lång erfarenhet. Personalen får kontinuerligt fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt med vaken jour nattetid.

Fritid
Fritiden tillbringas både gemensamt och genom enskilda aktiviteter. Måltiderna erbjuder en samlingspunkt för social samvaro, samtidigt som det finns möjlighet att tillaga och äta i sin egen bostad. Att få uppleva gemenskap och känna tillhörighet är något vi värnar om på Rotsundagårdsvägens gruppbostad.