• Brohuset
 • Brohuset

Aktivitetscenter Brohuset

Brohuset är en daglig verksamhet med fokus på kommunikation, för allas rätt att förstå, påverka och välja.

Alla skall ges möjlighet till integritet, självbestämmande och delaktighet.

Aktivitetscenter Brohuset är en daglig verksamhet som vänder sig till personer som har stora behov av stöd och service i sin dagliga sysselsättning. Vi utgår ifrån dina styrkor och intressen och anpassar stödet utifrån dina önskemål och behov. Hos oss ges du ett individuellt utformat stöd i aktiviteter som känns meningsfulla för dig.

Vi arbetar aktivt med att utforma aktiviteter som ska vara begripliga och hanterbara för dig. Vi kommunicerar på dina villkor för att du ska ges inflytande över din dagliga sysselsättning och det du vill göra på din dagliga verksamhet.

Aktivitetscenter Brohuset erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och du har alltid möjlighet att välja hur delaktig du vill vara. För oss är det viktigt att du ges möjlighet att både välja och välja bort. Alla aktiviteter anpassas alltid efter dina förutsättningar, intressen och önskemål.

På Brohusets dagliga verksamhet strävar vi efter att du ska kunna förstå, påverka och välja eftersom vi tycker att det är viktigt att du är huvudperson i ditt eget liv.

Ett urval av aktiviteter som erbjuds på Brohuset:

   • Kommunikation och social samvaro
   • Sång och Musik
   • Bio
   • Disco
   • Rörelse
   • Färg och form
   • Köksaktivitet
   • Spelhålan
   • Upplevelse- och sinnesrum (vita rummet och båtrummet)