• Väskorovatten

LSS Rehab & Hälsa

Vi är ett team med sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut och vi utför basal hemsjukvård på kommunens LSS-boenden och dagliga verksamheter, för både privat och kommunal regi. Utifrån våra olika yrkesprofessioner fokuserar vi tillsammans på att framhäva och bejaka det friska hos våra kunder och att stötta i det som inte fungerar. Målet är att skapa en trygg vardag.

LSS Rehab & Hälsa har ett nära samarbete med personalen ute i verksamheterna, LSS-handläggare, läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler samt specialistvården.

För mer information om vad vi erbjuder för tjänster, tryck på faktarutorna nedanför.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Kontaktuppgifter finner du i menyn uppe till höger.

Mer information