• Solom, Sollentuna Kommun

Om oss

Näromsorg för dig

Vi är Sollentuna kommuns eget vård- och omsorgsföretag. Vår styrka är just att vara det lokala företaget. Vi känner Sollentuna och är idag kommunens största utförare. Vi har även den största verksamhetsbredden inom vård och omsorg lokalt. Varje dag arbetar våra drygt 1200 medarbetare för att förbättra livskvaliteten och bidra till en god vardag för våra alla våra 1400 kunder.

Sollentunas eget vård- och omsorgsföretag

AB SOLOM verkar inom tre tjänsteområden – äldreomsorg, vuxna med funktionsvariation samt barn och unga med funktionsvariation. Vi har verksamheter på mer än 40 adresser runt om i kommunen och driver allt ifrån seniorverksamhet, personlig assistans och hemtjänst till daglig verksamhet och boenden av olika slag; t ex äldreboende och LSS-boende.

Ägare utan vinstkrav

AB SOLOM bildades 2013 och var då helt unikt i sitt slag. Det var första gången som en kommun bolagiserade den egna regin inom vård och omsorg och vi är fortfarande unika. Det finns bara ett par liknande verksamheter till i landet. Den stora fördelen med att ha en kommun som ägare är att vi inte har något vinstkrav. Hos oss går allt överskott tillbaka till företaget för att användas till utveckling och kvalitetsförbättring.