Om oss

AB SOLOM ägs av Sollentuna kommun och bedriver vård och omsorg.

 

AB SOLOM startade under 2013 och verkar inom tre tjänsteområden, äldreomsorg, vuxna med funktionsnedsättning samt barn och unga med funktionsnedsättning. I september 2013 övertogs all verksamhet inom äldreomsorg och personlig assistans från Sollentuna kommuns egenregi Solom av bolaget. Även verksamheter som grupp- och servicebostäder och daglig verksamhet, som finns i egenregin inom Sollentuna kommun, kommer överföras till AB SOLOM. Det senare övertagandet sker så snart AB SOLOM erhållit tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Att bilda ett bolag för Sollentuna kommuns egenregi, Solom, har sin grund i att kommunen vill skapa en konkurrenssituation på lika villkor för det kommunala och de privata alternativen. Kommunen vill också genom bolaget skapa förutsättning för en stark utveckling och ett innovativt arbetssätt.

AB SOLOM är det kommunala alternativet för vård och omsorg i Sollentuna kommun och vi erbjuder vård och omsorg med hög kvalitet och trygghet. Bolaget tar i verksamhetsövergången även över all personal vilket gör att all erfarenhet och kompetens från egenregin följer med.

Genom AB SOLOM försäkrar sig kommunen om att Sollentunas invånare har valfrihet och kan välja ett kommunalt alternativ.