• Solom, Sollentuna Kommun

Orsavillan

Orsavillan erbjuder permanent boende för barn och ungdomar med funktionsvariation. På Orsavägen får alla ett eget rum som de själv får inreda. Hos oss får du möjlighet att vara aktiv och arbeta med det som du klarar av själv. Tillsammans med dig, och i dialog med dina närstående, hittar vi vägar för en aktiv och utvecklande vardag.

Mer information kring