Bemötande i topp inom hemtjänsten

I de nationella brukarundersökningarna som presenterades för en tid sedan får AB SOLOMs hemtjänst fina resultat. Norrvikens hemtjänst är den verksamhet inom AB SOLOM som sticker ut mest i positiv bemärkelse. Av de som svarat där anser:

  • 100% att de får ett bra bemötande av personalen
  • 96% att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål
  • 96% att de känner sig trygga med hemtjänsten
  • 90% att det är lätt att komma i kontakt med hemtjänsten
  • 88% att personalen spenderar tillräckligt med tid hos dem

– Det är oerhört roligt att höra att våra kunder är så nöjda med oss och speciellt att vi får så fina siffor när det gäller bemötande och trygghet. Det är frågor som vi arbetar aktivt med och då är det extra roligt att se att det arbetet ger resultat, säger Elisabeth Emanuelsson Åberg, verksamhetschef.

Högt genomsnitt rörande bemötande för hela AB SOLOMs hemtjänst
AB SOLOM är Sollentuna kommuns största hemtjänstutförare med sex hemtjänstverksamheter på olika platser i kommunen. Sammantaget får hela AB SOLOMs hemtjänst väldigt fina siffror, bland annat inom området bemötande. Totalt är 98% av de kunder som svarat nöjda med bemötandet från personalen.