Internationella autismdagen den 2 april

Idag den 2 april firas Världsautismdagen för 11:e året i rad. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i januari 2008 för att uppmärksamma, sprida information och öka kunskapen kring autism i hela världen. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism.

I Sverige har cirka två procent av befolkningen en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) dit autism hör. Världsautismdagen är en dag då vi tar tillfället i akt att fira mångfalden i vårt samhälle, stå upp mot diskriminering och uppmärksamma allas lika värde!

I år är temat för dagen digital teknik och aktivt deltagande. Det finns många exempel på teknik som kan underlätta vardagen för personer med autism. Ett av målen i Agenda 2030 är att digitalisering ska skapa en enklare vardag för alla medborgare. Detta innebär bland annat att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, oavsett ålder, funktionsnedsättning och kunskapsnivå. (källa: Autism- och Aspergerförbundet)