Solhundsprojektet förlängs

AB SOLOMs Initiativfonds stora satsning för 2017, det sk. “Solhundsprojektet” med Sarah Forsberg som ansvarig projektledare, har förlängts till den 30 juni 2018.

”Solhundsprojektet har varit både uppskattat och framgångsrikt. Vi väljer därför att satsa på det här projektet även under nästa år”, säger Jane Lundström, VD.

Projektet syftar till att få ett underlag för hur djurassisterat arbete kan utföras kvalitetssäkert inom AB SOLOM samt kartlägga vilka effekter detta arbete har. Projektet sker i samarbete med Hundklubbens Dagliga verksamhet och verkar även för att höja trivseln för deltagare där. Projektet ska också motverka isolering för kunder inom utvalda delar av AB SOLOM.

”Arbetet med hundarna har verkligen medfört en kvalitetshöjning för våra kunder inom AB SOLOM, vilket också var målsättningen. Vi har fått ta del av så många fina stunder under projektet såhär långt och hoppas på en lika fantastisk fortsättning. Jag är helt övertygad om att djurassisterat arbete inom omsorgen har kommit för att stanna”, säger Sarah Forsberg som är projektledare.

Följ Solhundsprojektets blogg på https://solom.se/solhundar/