• Fysio Webb

Fysioterapeut

Fysioterapeuten i teamet ansvarar för:

  • Grundläggande eller specifik träning, i hemmiljön eller på dagliga verksamheten.
  • Förskrivning, utprovning och uppföljning av gånghjälpmedel.
  • Grundläggande undersökningar av rörelse- och stödjeorganen.
  • Individuella förflyttningsbedömningar tillsammans med arbetsterapeut.
  • Handledning i grundläggande förflyttningsteknik för omsorgspersonal tillsammans med arbetsterapeut.