• Solom, Sollentuna Kommun

Om personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige. Förordningen som i Sverige ersätter Personuppgiftslagen, PUL, innebär i korthet att:

– Den enskildes rättigheter stärks, bland annat genom att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter

– Företag och organisationer i större utsträckning än tidigare behöver skriftligt samtycke för hantering av personuppgifter

Den nya EU-förordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske inom vård och omsorg. Socialdepartementet har tillsatt en utredning hur Patientdatalagen kan behöva anpassas till förordningen. AB SOLOM arbetar med att implementera den nya lagstiftningen för att dem som använder våra tjänster ska vara trygga med att deras personuppgifter hanteras korrekt i vår verksamhet.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på AB SOLOM här.