• Solom, Gillbogården

Våra ledstjärnor

Affärsidé

Vi stärker individens rätt att ta huvudrollen i sitt eget liv. Det gör vi genom att vara ett kommunalt alternativ med hög kvalitet och trygghet. Vi är en inspirationskälla och förebild inom omsorgsområdet.

Vision

Genom att överträffa kundens förväntningar är vi förstahandsalternativet.

Värdegrund

Alla människor är unika med lika värde.
Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet.
Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet.