• Solom, Sollentuna Kommun

Våra ledstjärnor

Affärsidé

Vi stärker individens rätt att ta huvudrollen i sitt eget liv. Det gör vi genom att vara ett kommunalt alternativ med hög kvalitet och trygghet. Vi är en inspirationskälla och förebild inom omsorgsområdet.

Vision

Vår vision är att vara det solklara vård- och omsorgsvalet i Sollentuna.

Värdegrund

Alla människor är unika med lika värde.
Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet.
Alla har rätt att uppleva meningsfullhet.