• Solom, Edsbergs älderboende

Dagverksamhet

Till våra dagverksamheter kommer man för att umgås och få anpassad sysselsättning. Dagverksamhet är en behovsprövad insats.

Dagverksamhet kan erbjudas äldre personer med funktionshinder och personer med demenssjukdomar. Syftet med dagverksamheten är att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och att ha kontakter med andra. Verksamheten och omfattningen av vistelsen anpassas efter den enskildes förmåga, behov och önskemål.

Dagverksamhet kan också erbjudas som avlastning för personer som vårdar en närstående i hemmet.

Vill du ansöka tar du kontakt med biståndshandläggaren. Handläggaren utreder tillsammans med dig vilka behov du har och beslutar utifrån det om insatsen.