• Solom
  • Solom

Daglig verksamhet

SOLOM bedriver ett flertal dagliga verksamheter med inriktning mot arbete, aktivitet och upplevelse.

Oavsett om du har arbetspraktik på något företag eller arbete/aktivitet i någon av våra arbetsenheter, arbetar vi alltid för att du ska få möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.

Vad vi vill

Du som arbetstagare, ska veta vad som ska hända, hur det ska gå till, när och hur länge, vem du ska göra det med och varför det ska hända. Du ska själv ha varit med och bestämt allt detta eftersom vi tycker att det är viktigt att du är huvudpersonen i ditt liv.

Hur vi arbetar

I en genomförandeplan har du, tillsammans med oss, bestämt vilka mål du vill nå. Tillsammans med dig hittar vi det stöd som passar på din väg att nå dina mål. Vi är duktiga på att stötta dig genom tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation och arbetsplatsmatchning.

Vårt arbetssätt

Hur väljer jag SOLOMs dagliga verksamhet?

Ta kontakt med din LSS-handläggare i din hemkommun.