• Mimer
  • Mimer
  • Solom

Mimer

Mimers dagliga verksamhet erbjuder en individuellt anpassad verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada.

Träffpunkt och arbetsplats

Mimer är dels en träffpunkt men också en arbetsplats. Verksamheten anpassas individuellt och vi arbetar med aktiviteter och teman utifrån dina styrkor och intressen inom områdena natur, kultur, arbete och upplevelse.

Arbetet i den egna lokalen kan kompletteras med praktik på externa arbetsplatser.

Till Mimer kommer personer som vill vara aktiva i sin dagliga verksamhet och har önskemål att umgås med andra.

Aktiviteter

På Mimers dagliga verksamhet erbjuds varierande aktiviteter som t.ex:

  • skapande verksamhet
  • aktiviteter med dator
  • legoarbeten
  • social gemenskap
  • möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet.