• Fotograf Tommy Jansson, #fotograftommy, www.tommyjansson.com

Sjuksköterska

Sjuksköterskorna i teamet ansvarar för:

  • Läkemedelshantering, för de som behöver hjälp med detta. Det innefattar bl.a. dosettdelning, delegering av personal och injektioner.
  • Skötsel av stomi och kvarliggande kateter.
  • Bedömning, utprovning och uppföljning av inkontinenshjälpmedel.
  • Såromläggning.
  • Riskbedömningar (fallrisk, risk för undernäring och risk för trycksår).
 • Handledning av omsorgspersonal kring kundens omvårdnad.