• Ulrikas gård.

Äldreboenden

För personer med ett stort och varaktigt behov av omvårdnad finns Gillbogården, Edsbergs äldreboende och Nytorps korttids- och äldreboende.