• Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende
  • Nytorps korttidsboende

Nytorps äldre- och korttidsboende

Nytorps äldre- och korttidsboende ligger centralt beläget i Sollentuna centrum nära pendeltåg och busstation.

Vi har en innergård som vid fina dagar uppmuntrar till utevistelse. Vi tar tillvara de intressen som finns hos var och en av våra boende för att göra vistelsen så innehållsrik som möjligt. På Nytorp finns fysioterapeut och arbetsterapeut på plats alla vardagar.

Äldreboende med psykogeriatrisk inriktning

Denna boendeform inriktar sig till personer som har en tidigare historia av psykiska svårigheter.

Äldreboende med demensinriktning

Denna boendeform riktar sig till personer med diagnosticerad demenssjukdom.

Växelvårdsplatser och Korttidsplatser

Växelvård syftar till att anhöriga som vårdar en enskild i hemmet ska få avlastning. Syftet med korttidsplatser är huvudsakligen att ge tid till fortsatt och fördjupad utredning samt till bostadsanpassning.