• Solom

Boende

Vår målsättning är att alla kunder ska känna trygghet och kontinuitet i sitt boende och att alla ska ha ett socialt, utvecklande och innehållsrikt liv.

Hjälp och stöd till den enskilde som t ex omvårdnad och fritidsaktiviteter utformar vi i samråd med den enskilde och dennes anhöriga utifrån individuella och personliga behov.