• Solom, Sollentuna Kommun

Soldatvägen

Boende med särskild service för barn och unga, enligt LSS. Komplementboende till eller ersättningsboende för föräldrahemmet. Åldrar från 0-18 år eller så länge skolgången pågår.

Typ av funktionsnedsättning
Utvecklingsstörning med eller utan tilläggshandikapp som t.ex. autism, rörelsehinder, epilepsi, problem med nutrition m.m. och med stort omsorgsbehov.

Läge
Villan ligger i ett lugnt villaområde i Viby, Norrviken. Pendeltågsstation finns i Norrviken. Därifrån finns anslutningsbuss till Viby. Promenadavstånd är 10-25 minuter från stationen.

Verksamhetsbeskrivning
I villan finns plats för fem barn/ungdomar. Boendemiljön är hemlik och handikappanpassad. Var och en har ett eget rum som föräldrarna tillsammans med barnet kan inreda efter egen smak. Tekniska hjälpmedel som tak-och/eller golvlyft finns i rummen, badrummen och de gemensamma utrymmena som består av kök, vardagsrum och allrum/lekrum. Den tillhörande trädgården gör det lätt att vara ute mycket.

Pedagogisk inriktning
Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen, genom kända rutiner och förhållningssätt samt tydliggörande pedagogik. Vi utgår ifrån varje individs specifika behov av omvårdnad, stimulans, aktivitet och vila. Vi utgår från föräldrarnas önskemål och samarbetar med skola, fritids, förskola och habiliteringen.

Personal
Alla medarbetare har adekvat utbildning och/eller lång praktisk erfarenhet av målgruppen. Kontinuerlig fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning erbjuds. Bemanningen är tre personal på fyra barn under barnens vakna tid. Nattetid har vi en vakande medarbetare på varje villa.

Vår målsättning
Barnet ska ges optimalt god omvårdnad/omsorg och ha möjlighet till utveckling utifrån sina egna individuella förutsättningar. Upprätthålla och befrämja kontinuitet i kontakten mellan barn och familj och inbjuda till samverkan. Familjen erbjuds stöd och hjälp med sina kontakter kring barnet samt regelbunden dialog, planering och uppföljning runt sitt barn.