• Solom, Sollentuna Kommun

Soldatvillan

Soldatvillan är ett boende med särskild service för barn och unga, enligt LSS. Det kan fungera som komplementboende till, eller ersättningsboende för, föräldrahemmet. Här bor barn och unga i åldrar från 0-18 år, eller så länge skolgången pågår.

Typ av funktionsnedsättning
Utvecklingsstörning med eller utan tilläggshandikapp som t.ex. autism, rörelsehinder, epilepsi, problem med nutrition m.m. och med stort omsorgsbehov.

Läs mer om