• Nytorps korttidsboende

Arbetssätt

Vi har ett rehabiliterande arbetssätt. Det innebär hjälp till självhjälp så att den boendes funktioner för den dagliga livsföringen upprätthålls och social isolering motverkas.

Vi arbetar förebyggande för att upprätthålla den boendes funktionsförmåga. Detta gör vi genom uppmuntran att sköta sin personliga hygien, klä på sig själv m.m.

Sjukgymnast/arbetsterapeut provar ut hjälpmedel och instruerar hur dessa skall användas.